Naar aanleiding van onze vorige petitie heeft de EU het contract voor het leasen van Israëlische militaire drones niet vernieuwd. Nu wil het European Maritime Safety Agency (EMSA) opnieuw surveillancedrones leasen. Laten we de Europese agentschappen vertellen dat we ons niet laten misleiden! Geen militaire banden met Israël. Geen drones voor EU-grenscontrole.

Het gebruik van Israëlische militaire drones om het dodelijke anti-immigratiebeleid van Europa af te dwingen, is onaanvaardbaar.

Daarom eis ik dat:

EMSA Israëlische wapenproducenten uitsluit van de aanbesteding voor deze contracten.

EMSA deze drones alleen gebruikt voor civiele doeleinden en ze niet beschikbaar stelt aan Frontex of anderen voor grensbewakingsvluchten.

Frontex zijn contracten voor dronesurveillance met Airbus, IAI en Elbit beëindigt.

Vriendelijke groeten,


Aan: EU-commissaris Adina Valean, EU-commissaris Virginijus Sinkevicius , EU-commissaris Yiva Johansson

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs heeft het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) twee aankondigingen van contracten voor dronesurveillance-diensten gepubliceerd. De drones zullen voor verschillende doeleinden worden ingezet. Dit houdt ook in dat ze worden gedeeld met EU-grensbewakingsagentschap Frontex om grensbewakingsmissies uit te voeren om vluchtelingen te onderscheppen. Onlangs heeft Frontex veel kritiek gekregen vanwege zijn betrokkenheid bij illegale pushbacks van vluchtelingen naar Turkije en zijn samenwerking met de Libische kustwacht om boten met vluchtelingen terug te halen naar Libië, waar uitbuiting en marteling in de beruchte detentiecentra op hen wacht. Sinds 2014 zijn meer dan 21.000 migranten omgekomen bij hun poging de Middellandse Zee over te steken.

EMSA verwacht € 70 miljoen aan deze contracten te besteden. Verwacht mag worden dat de twee grote Israëlische wapenbedrijven Elbit Systems en Israel Aerospace Industries (IAI) tot de inschrijvers zullen behoren voor deze nieuwe contracten. Deze bedrijven ontwikkelen hun drones in nauwe samenwerking met het Israëlische leger en promoten ze als ‘field tested’: gewapende ‘killer’ drones van beide bedrijven zijn op grote schaal gebruikt om Palestijnen te doden en te onderdrukken.

Eerder huurde EMSA via het Portugese bedrijf CeiiA twee Hermes 900-drones, geproduceerd door het grootste militaire bedrijf van Israël, Elbit Systems. Deze werden ook ingezet voor verschillende doeleinden, waaronder vgrensbewakingsmissies voor Frontex. Het contract werd niet verlengd nadat meer dan 10.000 mensen bezwaar hadden gemaakt tegen het gebruik van Israëlische militaire drones voor het anti-immigratiebeleid van de EU. Afgelopen najaar kende Frontex zelf € 50 miljoen aan contracten toe aan wapenbedrijven Airbus, IAI en Elbit voor het uitvoeren van dronesurveillancevluchten voor grensbeveiliging op de Middellandse Zee.

Het gebruik van Israëlische militaire drones om het dodelijke anti-immigratiebeleid van Europa af te dwingen, is onaanvaardbaar.

Daarom eis ik dat:

EMSA Israëlische wapenproducenten uitsluit van de aanbesteding voor deze contracten.

EMSA deze drones alleen gebruikt voor civiele doeleinden en ze niet beschikbaar stelt aan Frontex of anderen voor grensbewakingsvluchten.

Frontex zijn contracten voor dronesurveillance met Airbus, IAI en Elbit beëindigt.

Vriendelijke groeten,

Wij zijn organisaties die zijn samenwerken voor een wereld zonder muren en voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid van iedereen.

Wij geloven in het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking en de terugkeer naar hun huizen. We eisen een einde aan de Israëlische bezetting en zijn ‘Apartheid van de 21ste eeuw’. We eisen verder dat al degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan en degenen die eraan bijdragen, eraan medeplichtig zijn en ervan profiteren ter verantwoording worden geroepen.

Wij geloven in het recht van mensen om te migreren en in de verplichting van staten om te zorgen voor bescherming, toegang en respect voor mensenrechten voor alle mensen die op de vlucht zijn. De oorlog tegen migratie leidt niet alleen tot ernstige schendingen van de mensenrechten, maar dient ook als rookgordijn voor de systemische misdaad die het antimigratiebeleid van de EU vormt.

Wij zijn van mening dat de militarisering van onze samenlevingen, onze grenzen en het Middellandse Zeegebied om het EU-beleid te handhaven dat ongelijkheid en uitsluiting versterkt moet stoppen. Meer dan ooit hebben we gezondheidszorg nodig, geen oorlogsvoering, en aan geld voor sociaal beleid, niet voor de wapen- en beveiligingsindustrie.

Onze strijd is met elkaar verbonden: Europees antimigratiebeleid, dat in veel gevallen lijkt op Israëlische paradigma’s en vaak wordt geïmplementeerd met Israëlische technologie, richt zich op migranten, financiert de Israëlische apartheid en militaire bezetting tegen Palestijnen en militariseert Europese samenlevingen.

Daarom verbinden we ons ertoe samen te werken op het kruispunt van deze antiracistische, antikoloniale strijd voor sociale rechtvaardigheid, om campagnes op te zetten die de banden tussen de EU en Israël die de Palestijnse rechten en migrantenrechten schaden of het militariseringsbeleid verdiepen aankaarten.

Neem contact met ons op voor meer informatie en hoe u zich bij ons kunt aansluiten: